Angol szakos tanárt keresünk!

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

angol nyelv szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Veszprémi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi osztályokban és a szakképzési évfolyamokon az angol nyelvi óráknak a megtartása. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, vagy főiskola, angol nyelvtanári végzettség,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógiai és szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (8500 Pápa, Veszprémi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-35/2019/3. , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos tanár.

vagy

 • Elektronikus úton az info@papaiszakkepzo.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

 

 

Régi honlap