Erkeles Jókai-album 1975-ből

Irodalmi „projekt” az olvasási mozgalmak idején

     125 évvel ezelőtt, 1893-ban alakult meg a Pápai Jókai Kör Egyesület, és még ugyanebben az évben választották Jókai Mórt a város díszpolgárává a Kör javaslatára. E kettős jubileum méltó megünneplése céljából lett 2018 Jókai-emlékév Pápán.

     A Jókai-hagyományok ápolása – más, a dunántúli kisvárosban tanult nagyjainak tisztelete mellett – mindig fontos volt polgárai számára. A megemlékezések, városi ünnepségek és rendezvények hosszú idők óta sokszínű kísérői a helyi kulturális életnek. Aki pedig Pápán jár vagy járt iskolába, tudja, hogy a pedagógusok szintén mindent megtesznek azért, hogy a nagy mesemondó életműve ne merüljön feledésbe.

     Egy ilyen elhivatott tanár kezdeményezésére valósulhatott meg az OLVASSUNK JÓKAIT! projekt az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában az író születésének 150. évfordulója alkalmából. Gerencsér Attila magyar–történelem‒eszperantó szakos tanár egyik osztályában arra vállalkoztak tanulók, hogy elolvasnak személyenként több, Attila bácsi által kiválasztott Jókai-regényt, illetve -kisregényt, azokhoz tartalmi összefoglalókat írnak, amelyekből aztán egy album készül rajzaikkal kiegészítve. A terv sikerült, és az elismerés sem maradt el. Szigorú tanáruk, aki nagy hangsúlyt fektetett a gondolkodás, a koncentráció, továbbá az igényes írásbeli és szóbeli megnyilatkozás fejlesztésére, elkötelezett híve volt a rendszerben tanulásnak, a pontosságnak, őszintén bízott a helyesírás anyanyelvvédő erejében, emellett a zeneiség eszközeit is felhasználta a tanításban, példaértékű „fegyvertény”-nek nevezte a teljesítményt. Kifejezte reményét, hogy a Jókai-regények feldolgozása közben szélesedett a diákok világlátása, gyarapodott a szókincse, sőt, az olvasmányélmények egyéni látásmódjának bemutatása hozzájárult jellemük alakításához is.   

     Örömhír lehet most egykori osztálytársaknak, iskolatársaknak, tanároknak és érdeklődőknek, hogy az 1975-ben készített, erkeles Jókai-album – a 2018-as pápai Jókai-emlékévhez kapcsolódóan – megtekinthető, átlapozható. Kiállításra kerül azért, hogy az e-könyvek, valamint a már automatából vehető zsebkönyvek világában is erősítse az olvasás fontosságát, szépségét, hagyományőrző szerepét a közelmúltból.                             

(SzÉA)

Az album a tanári folyosóján megtekinthető!

 

 

Régi honlap