Pénz7 a KÖZGÁZ-ban

Idén február 25 – március 1. között került megrendezésre az Európai Pénzhét, melynek ötletgazdája és főszervezője, az Európai Bankföderáció. Magyarországon a programsorozat már az ötödik alkalommal valósult meg, támogatva ezzel is a tudatos pénzügyi és tudatos gazdálkodásra nevelést. Iskolánk a kezdetektől részese a Pénz7 programsorozatnak, évről – évre az elsők között regisztráló intézmények között szerepel.

A 2018/2019. tanévben a pénzügyi és vállalkozói témahét középpontjában az „Okosan a befektetésekről”, valamint a „Problémafelismerés és üzleti ötlet” témák álltak, mellyel kapcsolatban a közgazdasági munkaközösség pedagógusai az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan, színesen, szemléltető eszközök segítségével, élményszerűen adtak át, dolgoztak fel ismereteket a 9 - 10. évfolyamon egy – egy szakmai óra keretében.

A 9.A pénzügyi – számviteli ügyintéző osztálya szeptemberben kezdett megismerkedni a gazdaság, gazdálkodás, piaci szereplők fogalmával, feladataival, jellemzőikkel, így az ő felkészültségükhöz és a tananyagukhoz a családi költségvetés készítés témát találta legmegfelelőbbnek Tóthné Orosz Krisztina tanárnő.

Az osztály tanulóiból 5 fős csoportokat alakított ki, akik egy – egy család tagjainak bőrébe bújtak 45 perc erejéig. Anya és apa a bérfizetési jegyzéket kézhez kapta, majd a család közösen döntött arról, hogy a fix kiadásokon túl mire tudnak még költeni, melyik családtag (anya, apa, vagy a gyerekek) melyik igényét lehet kielégíteni és mit kell esetleg későbbre halasztani. Váratlan eseményként még a család hűtője is elromlott, ami felborította az addig egyensúlyban lévő családi kasszát.

A diákok egészen beleélték magukat a szerepükbe, értelmes vitákat vívtak meg, elfogadható kompromisszumokat kötöttek és az óra végére sikerült mindenkinek egy elfogadható családi költségvetést összeállítania.

Az óra elején megbeszélt szempontokat figyelembe véve szinte valamennyi „család” figyelt arra, hogy a hónap végére némi megtakarítással is rendelkezzen, így a váratlan kiadásként megjelenő hűtő vásárlás is megoldható volt számukra.

Elmondásuk szerint izgalmas volt „átélni”, hogy milyen fontos a takarékosság, a bevételek és kiadások tervezése és a kommunikáció a családban. Azt is megtapasztalhatták, hogy az egyének, háztartások anyagi biztonságára, pénzügyi stabilitására a rendszeres megtakarítási tevékenység kedvezően hat, és a családok pénzügyi vagyonának körültekintő, tudatos kezelése, esetleg befektetése hosszabb távon komoly anyagi előnyöket hozhat.

Présinger Zoltán tanár úr segítségével a 10.B osztályban, ügyvitel ágazaton tanuló diákok 2019.02.28-án egy befektetésekről szóló órán vettek részt.

Először egy kisfilmet néztek meg, így hangolódtak rá a tanulók a megtakarítás és a befektetés témakörére, amelyben örökölt 2 millió Ft lehetséges felhasználásáról kellett dönteni. Miután megismerték a lekötött betétszámla és az értékpapírok közötti különbségeket, interaktív feladatban párosították a pénzügyi kifejezéseket (pl.: likviditás, kockázat, hozam), hogy mely definícióhoz tartoznak.

A második kisfilm is nagyon érdekesnek ígérkezett, amely különböző betétlekötési ajánlatok közötti választásról szólt. Érintették a pénzügyi és a reálbefektetések témakörét, majd a részvény és kötvény közötti különbségekről esett szó.

Az óra végén közösen áttekintették az államkincstár honlapját és állampapírok kamatait számolták ki. Kitértek még a kamatjövedelmek adózási vonzatára, illetve a Tartós Befektetési Számla szerepére is.

A befektetésekről szóló óra remek hangulatban telt, a tanulók nagy érdeklődést mutattak a téma iránt és aktívan bekapcsolódtak a közös feladatok megoldásába.

Tóth – Szalóki Zsanett tanárnő a Pénz7 alkalmából szintén a 10.B. osztályban tartott a vállalkozási ismeretekhez kapcsolódóan a hitelezés témakörében szakmai órát.

Az előzetes feladat egy rövid teszt kitöltése volt, melynek során a diákok az osztály tagjainak, megtakarítással és kölcsön felvétellel kapcsolatos szokásait, attitűdjét ismerhették meg.

A második feladat egy „Párosító” csoportalakítás volt, ahol az osztály tagjai négy fős csoportokat alkottak, melynek során lehetőségük nyílt mérlegelni, hogy a különböző élethelyzetekben milyen megoldásokat lehet találni.

Az óra harmadik szakaszában frontális oktatás segítségével a hitelfelvétel előnyeiről, hátrányairól, továbbá a hitelek típusairól kaphattak a tanulók bővebb információkat.

Izgalmas volt látni, hogy a 15-16 éves korosztály már mennyi információval bír a hitelezés témakörében, melyeket persze rendszerezni kellett/kell, azonban elmondható, hogy a diákok számára is élményekkel gazdagon telt az óra, továbbá, hogy számos olyan ismerettel bővült a tudásuk, melyet a mindennapi élet során kamatoztatni tudnak majd.

Kádi Attiláné Patus Viktória tanárnő a Tarczy Lajos Általános Iskola 7. E osztályban tartott órát Bankolj okosan! – korszerű pénzkezelés címmel. A foglalkozás során különösen fontos hangsúlyt kapott a biztonságos pénzkezelés és bankolás kérdése.

 

 

Tóthné Orosz Krisztina

Mk. vezető

 

 

Régi honlap