Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

Idén több mint 1100 iskola 207 ezer diákjának részvételével került megrendezésre március 2 - 6. között az Európai Pénzhét, melynek ötletgazdája és főszervezője, az Európai Bankföderáció.

A PÉNZ7 együttműködő szakmai partnerei − az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány – küldetésüknek tekintik a jövő nemzedék pénzügyi nevelését, a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetek tudatos kezelését.

Az idei programhéten a pénzügyi biztonság keretében a digitális biztonság és a biztosítások kerültek fókuszba.

Hazánk 2015-ben csatlakozott először az European Money Week Európa-szerte mintegy 30 országban egy időben zajló kezdeményezéshez. Iskolánk a kezdetektől részese a Pénz7 programsorozatnak, évről – évre az elsők között regisztráló intézmények között szerepel.

A program ideje alatt a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák a helyi igényeknek és a diákok felkészültségének megfelelően akár a családi költségvetés-készítés vagy a pénzügyi tervezés és takarékosság, okos bankolás vagy hitelezés, befektetés tananyagaiból is válogathattak.

A közgazdasági munkaközösség pedagógusai az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan, színesen, szemléltető eszközök segítségével, élményszerűen adtak át, dolgoztak fel ismereteket a 9 – 10 – 11. évfolyamon egy – egy szakmai óra keretében.

A 9.A és 9.B pénzügyi – számviteli ügyintéző osztálya szeptemberben kezdett megismerkedni a gazdaság, gazdálkodás, piaci szereplők fogalmával, feladataival, jellemzőikkel, így az ő felkészültségükhöz és a tananyagukhoz a családi költségvetés készítés témát találta legmegfelelőbbnek  Obermayer Rita és Tóthné Orosz Krisztina tanárnő.

Az osztályok tanulóiból csoportokat alakítottak ki, akik egy – egy család tagjainak bőrébe bújtak 45 perc erejéig. A családtagok közösen döntött arról, hogy a szülők munkabéréből a fix kiadásokon túl mire tudnak még költeni, melyik családtag (anya, apa, vagy a gyerekek) melyik igényét lehet kielégíteni és mit kell esetleg későbbre halasztani. Váratlan eseményként még a család hűtője is elromlott, ami felborította az addig egyensúlyban lévő családi kasszát.

A diákok egészen beleélték magukat a szerepükbe, értelmes vitákat vívtak meg, elfogadható kompromisszumokat kötöttek és az óra végére sikerült mindenkinek egy elfogadható családi költségvetést összeállítania.

Az óra elején megbeszélt szempontokat figyelembe véve szinte valamennyi „család” figyelt arra, hogy a hónap végére némi megtakarítással is rendelkezzen, így a váratlan kiadásként megjelenő hűtő vásárlás is megoldható volt számukra.

Elmondásuk szerint izgalmas volt „átélni”, hogy milyen fontos a takarékosság, a bevételek és kiadások tervezése és a kommunikáció a családban. Azt is megtapasztalhatták, hogy az egyének, háztartások anyagi biztonságára, pénzügyi stabilitására a rendszeres megtakarítási tevékenység kedvezően hat, és a családok pénzügyi vagyonának körültekintő, tudatos kezelése, esetleg befektetése hosszabb távon komoly anyagi előnyöket hozhat.

Magasy Gyula tanár Úr a 10/A és a 11/A pénzügy – számviteli ügyintéző osztályokban tartott egy-egy bemutató órát a biztosítás témaköréből. Az előre kinyomtatott munkaanyagot felhasználva, kiscsoportos formában dolgozott mindkét osztály. A feladatok a tanulók érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodott. Három részfeladatot kellett feldolgozni. Az elsőben egy 6 napos ausztriai sítáborozáshoz kapcsolódó kockázatok összegyűjtése, elemzése és az ehhez igazodó biztosítások kiválasztása történt. A második egy hétköznapi eset feldolgozása volt, ahol egy péntek esti buliban "balesetet szenvedő" mobiltelefon tulajdonosán, biztosítási gondjain kellett segíteni. Érvek összegyűjtése után a kellett egy megfelelő biztosítást kiválasztani. A harmadik feladatban egy biztosítási totót töltöttek ki a gyerekek. A feladatokat életszerűnek, jól szerkesztettnek érezték, amely segített az elméleti ismeretek rendszerezésében és felhasználásában.

Kádi Attiláné Patus Viktória tanárnő a Tarczy Lajos Általános Iskolába látogatott el, ott szerzett tapasztalatairól korábbi cikkünkben olvashattak.

Összességében elmondható, hogy a diákok számára is élményekkel gazdagon teltek az órák, továbbá, hogy számos olyan ismerettel bővült a tudásuk, melyet a mindennapi élet során kamatoztatni tudnak majd. Hasznosnak és életszerűnek találták a bemutató órákat.

Örömmel vettek részt az újszerű gyakorlatokban, hasznosnak, tartalmasnak és életszerűnek találták a bemutató órákat.

 

 

 

Tóthné Orosz Krisztina

Mk. vezető

 

 

Régi honlap