A szennyvíztelepen jártak a gazdasági szakképző diákjai

2011-ben nyerte el a ökoiskolai címet a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény ennek kapcsán létrehozta ökoiskolai munkacsoportját, mely erre a tanévre is kidolgozta munkatervét. A cél az, hogy segítsék a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, megismertessék a diákokkal környezeti válságjelenségek kialakulásának okait és tudatosítsák a fiatalokban a természet megóvásának felelősségét.

Az ökoiskolai program az egész tanévre kínál a tanulóknak környezetvédelemmel kapcsolatos eseményeket.
-Szeptemberben az ehető és mérgező gombapárokat ismerhették meg diákjaink, októberben papírgyűjtést szerveztünk, novemberben "ne vásárolj semmit" napot hirdettünk, decemberben pedig az egészséges életmód jegyében "biosarok" néven tartottunk programot - mondta el Fehér Zsófia, az intézmény ökoiskolai munkacsoportjának vezetője. Az ökoiskolai program keretében természetesen a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokról is megemlékeznek az iskolában. Ma délben a Víz Világnapja alkalmából az osztályok delegációi a Pápai Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepére látogattak el.
-A Víz világnapi programon a tagintézmény és a székhelyintézmény is részt vesz. Mind a Mező, mind pedig a Közgáz húsz-húsz fővel képviselteti magát. A tanulóknak az a feladata, hogy megfigyeljék az itt hallottakat, hiszen saját osztályukban prezentációt kell majd tartaniuk az itt tapasztaltakról osztályfőnöki, biológia vagy kémia órán.
A diákok megismerkedtek a Pápai Vízmű Zrt. laboratóriumának munkájával, betekintést nyertek a mikrobiológia labor és az ivóvíz kémia labor vizsgálati módszereibe. A szakemberek bemutatták, hogy milyen mikroorganizmusokat, baktériumokat vizsgálnak az ivóvízben és a fürdő vizében, elmondták, milyen veszélyei vannak ezeknek a baktériumoknak és szóltak arról, miért fontos az ivóvíz tisztántartása és a vizek védelme. A kémiai laborban a vizsgálati eszközökkel, módszerekkel és paraméterekkel ismerkedhettek meg a tanulók és néhány látványosabb vizsgálatot is megnézhettek. Baki Csaba, a szennyvíztelep technológusa a szennyvíz tisztításának teljes folyamatát bemutatta a telepen.
-A befolyó szennyvíztől az elfolyó szennyvízig végigkísérjük a víz útját itt a telepen. Megnézzük a mechanikai tisztítás fokozatait, a homokfogóról áttekintjük azt egész telepet és a biológiai tisztító fokozatokat is megtekintjük. A diákok megtudják, melyek azok a szennyező paraméterek, amiket eltávolítunk a víztisztítás során és látni fogják a befogadót is, amin a tisztított szennyvizet visszaadjuk a természetnek - sorolta Baki Csaba a látnivalókat. A Víz világnapi programon résztvevő diákok érdeklődéssel figyelték a bemutatókat és többen jegyzeteltek is a későbbi előadás megtartásához. Fehér Zsófia úgy látja, már másfél év alatt is tapasztalják az intézményben az ökoiskolai program pozitív hatását, a diákok egyre inkább érdeklődnek az ilyen programok iránt, egyre több résztvevővel zajlanak a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, és a gyakorlatban is érezhető a tudatosabb magatartás. Ennek egyik kézzel fogható bizonyítéka, hogy egyre több tanuló használja az intézmény területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket. 

 

Csengetési rend