SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047 | 8500 Pápa, Veszprémi út 45.

Intézmény logo

Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Díjak, kedvezmények

Ifjú Közgazdász Alapítvány

Az alapítvány neve: Ifjú Közgazdász Alapítvány
Az alapítvány címe: 8500 Pápa, Veszprémi út 45.
Az alapítvány adószáma
(amelyre az egy százalékos felajánlásokat várjuk)
19264691-1-19

Az Ifjú Közgazdász Alapítvány 1991-ben jött létre,
az iskola régi diákjainak - Dr. Tömör Péternek,
Móczár Istvánnak és Dr. Strén Ferencnek – a felhívására.
Kezdeményezésükhöz csatlakoztak az iskola tanárai:
Bálint Jenő, Erdő Imre, Erdő Imréné, Dr. Karaszi Mihály,
Magasy Gyula, Mórocz Dénesné, Patus Károlyné,
Sándor Antalné, Dr. Szabó Zoltánné, Torjai Csaba,
Tóthné Pál Gabiella, Völfinger Sándor, Virág Jánosné.

Az alapítvány legfőbb szerve: az alapítók közgyűlése
Képviselő szerve: a közgyűlés által megválasztott
kilenc tagú kuratórium.


A kuratórium eddigi elnökei:
1991-1997 Dr. Strén Ferenc
1998-tól Rozsnyai László
2016-tól Koppány Jánosné

A kuratórium eddigi titkárai:
1991-1997 Dr. Múzs Edit
1997-ben Dr. Raffai Erzsébet
1998-tól Koppány Jánosné
2016-tól Kádi Attiláné Patus Viktória

Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alapítói okiratban megjelölt célnak megfelelően
segíti a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanulóit.
Az idők folyamán az igényekhez és a rendelkezésre álló anyagi
lehetőséghez mérten támogatta:
- a középfokú „C” típusú nyelvvizsga költségeit,
- a mindenkori tizenegyedikes osztályok tanulmányi kirándulását,
- a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulókat,
- a kitűnő érettségi vizsga eredményeket.
Kezdetben az alapítói vagyon hozadékai biztosították a működést.
1996-tól az Alapítvány .kizárólagos bevételi forrása
- az 1996. évi CXXVI. törvény által biztosított
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származik.

Az Ifjú Közgazdász Alapítvány a jövőben is céljának tekinti
- az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően
- az ifjú közgazdászok támogatását.
Külön köszönetet mondunk Egyházi Andreának
és Dr. Raffai Erzsébetnek akik nagy segítséget nyújtanak
alapítványunknak.
Egyházi Andrea iskolánk volt tanítványa,
később tanára és szakmai gyakorlati oktatásvezetője
az alapítvány gazdasági ügyeit intézi.
Dr. Raffai Erzsébet iskolánk volt tanítványa,
a jogi ügyek területén nyújt önzetlen segítséget.


Az alapítvány több díjat alapított.
2000-ban megalapította az „Év diákja” díjat.
Ezt kitüntető címet annak a tanulónak ítéli oda a kuratórium, aki
- országos tanulmányi verseny 1-10. helyezést ért el,
- legalább jeles a tanulmányi eredménye,
- példamutató a magatartása.

A díjat a következő tanulók kapták:
1999/2000 Rátosi Róbert – közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett
Mórocz Melinda – könyvvitel- és statisztika tantárgyakból országos 2. helyezett
2000/2001 Hartl Attila – közgazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett
2001/2002 Mátics Tamás – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett
2002/2003 Németh Norbert – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 1. helyezett,
közgazdaságtan tantárgyból országos 8. helyezett
Érsek Katalin - történelem tantárgyból országos 2. helyezett, üzleti gazdaságtan
tantárgyból országos 3. helyezett
2003/2004 Horváth Ádám – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett,
közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett
2004/2005 Varadovics Kitti – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett
2005/2006 Horváth István – közgazdaságtan tantárgyból országos 7. helyezett
2006/2007 Bodor Brigitta – elméleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett
2007/2008 A díj nem került kiosztásra
2008/2009 Horváth Péter - matematika tantárgyból országos 3. helyezett
2009/2010 Bertalan Krisztina – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)
külkereskedelmi üzletkötő szakképesítés országos I. helyezett
Knáver Anett – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)
pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés országos 2. helyezett
2010/2011 Varga Eszter - Teöreök Aladár országos tanulói szövetszerkesztő
verseny döntőjén az ifjúsági versenyzők között VII. helyezett
Horváth Bettina – Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV)
két vizsgatárgyból eredményes szereplés
2011/2012 Káldi Brigitta - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV)
pénzügyi-számviteli ügyintéző 11. helyezés
2012/2013 Szakács Eszter – kiemelkedő tanulmányi eredményéért
és példamutató közösségi munkájáért, több országos és megyei versenyen
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
2013/2014 Molnár Patrícia - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen
pénzügyi-számviteli ügyintéző kiemelkedő eredményéért
2014/2015 Somogyi Doroti 12.B
2015/2016 Gábriel Klaudia 13/P
2016/2017 a díj nem került kiosztásra
2017/2018 Molnár András 12.A
2018/2019 a díj nem került kiosztásra
2019/2020 a díj nem került kiosztásra


2001-ben meg megalapította az „Év felfedezettje” díjat.
Ezt a kitüntető címet az a kilencedik A, B, C, illetve 10/D osztályos tanuló
érdemelheti ki,

aki kitűnik társai közül jó tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával,
aktív közösségi munkájával.

A díjat a következő tanulók kapták:
2000/2001 Horváth Ádám és Érsek Katalin
2001/2002 Ruzsás Bernadett
2002/2003 Horváth István
2003/2004 Présinger Zoltán
2004/2005 Varju Kitti
2005/2006 Horváth Péter
2006/2007 Szakács Veronika
2007/2008 a díj nem került kiosztásra
2008/2009 Szakács Eszter, Obermayer Réka
2009/2010 a díj nem került kiosztásra
2010/2011 Nigicser Péter
2011/2012 Kertész Réka
2013/2014 Edvy Dániel, Magyar Anita, Mrena Mónika
2014/2015 Polhammer Alexandra, Porkoláb Kíra
2015/2016 a díj nem került kiosztásra
2016/2017 a díj nem került kiosztásra
2017/2018 Kerper Anna 9.A
2018/2019 Nagy Bianka 9.B
2019/2020 Hencz Adrienn 9.A


2015-ben az Ifjú Közgazdász Alapítvány kuratóriuma új díjat alapított.
Az iskolánk névadójáról elnevezett Jókai díjat
azon végzős tanulóknak ítéli oda a kuratórium, akik:
- tanulmányi eredménye a középiskolai évek alatt legalább jeles,
- kiemelkedő eredményt értek el valamilyen területen és öregbítették
iskolánk hírnevét,

- iskolai szinten végzett kiemelkedő közösségi munkáért.
A díj összege 20 000 Ft jutalmazottanként.
A díjat a Nevelőtestület javaslata alapján a Kuratórium ítéli oda.

A díjat a következő tanulók kapták:

A 2015/2016-os tanévben két tanuló is kiérdemelte a Jókai-díjat.
Kocsis Eszter 12. C és Sághi Tamás 12. B osztályos tanulók.
Kocsis Eszter 2013-tól mindig dobogós helyet ért el az Úszó Diákolimpia
Országos döntőjében.

Eredményei:
2013-ban 100 m-es hátúszás II. helyezés,
2014-ben 100 m-es gyorsúszás II. helyezés,
2015-ben 100 m-es hátúszás I. helyezés.
Gratulálunk!

Sághi Tamás a négy év alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményével
és mellette az íjászatban elért sikereivel érdemelte ki a Jókai-díjat.
Több alkalommal is indult országos és nemzetközi íjászbajnokságon.
Legjelentősebb eredményei a következők:
Országos diákolimpián 4. hely.
Teremíjász Európa Bajnokságon 2. hely.
Teremíjász Országos Bajnokságon 2. hely.
Gratulálunk!

2014/2015 Kertész Réka, Németh Vivien
2015/2016 Sághy Tamás 12.B és Kocsis Eszter 12.C
2016/2017 Edvy Dániel 12.D, Mrena Mónika 12.B és Hajdu Norbert 12.A
2017/2018 Porkoláb Kíra 12.B és Polhammer Alexandra 12.A
2018/2019 Kuti Dominik Tamás 12.A, Balogh Bianka 12.B és Szűcs Kornélia 12.C
2019/2020 Török Eszter 12.A, Kránitz Soma 12.B és Klaffl Attila 12.C

Böröczky Géza - Díj

Böröczky

A BÖRÖCZKY GÉZA-DÍJJAL AZ ALAPÍTÓ CÉLJA AZ, HOGY MÉLTÓ EMLÉKET ÁLLÍTSON A DÍJ NÉVADÓJA, BÖRÖCZKY GÉZA PÁPAI
VENDÉGLŐS ÉS ÜZLETI VÁLLALKOZÓ JELENTŐS SZAKMAI ÉLETMŰVÉNEK, PÁPA VÁROS VENDÉGLÁTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉNEK, ÉS SEGÍTSEN AZT AZ UTÓKOR SZÁMÁRA MEGŐRIZNI. TOVÁBBI CÉLJA AZ, HOGY A DÍJJAL ÉVENTE
MEGJUTALMAZZA A PÁPAI GAZDASÁGI SZAKKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY- ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK EGY-EGY ERRE
ÉRDEMES TANULÓJÁT.

A DÍJ NÉVADÓJA BÖRÖCZKY GÉZA (1889-1972) SIKERES VENDÉGLŐS, ÜZLETEMBER, PÁPA VÁROS GAZDASÁGI ÉLETÉNEK ISMERT
EGYÉNISÉGE VOLT. VENDÉGLŐJE A KÉSŐBB RÓLA ELNEVEZETT BÖRÖCZKY DOMBON ÁLLT ÉS HÍRES VOLT MAGAS SZÍNVONALÚ
ÉTELVÁLASZTÉKÁRÓL ÉS IGÉNYES SZOLGÁLTATÁSAIRÓL. A SZAKMAI ISMERETEKET A PÁPAI SZAKISKOLÁBAN SAJÁTÍTOTTA EL,
MAJD A BÉCSI VENDÉGLÁTÓPARI ISKOLÁBAN TANULT TOVÁBB ÉS SZERZETT NEMZETKÖZI TAPASZTALATOKAT. PÁPÁN VEZETŐSÉGI
TAGJA VOLT A VÁROSI IPARTESTÜLETNEK, RÉSZVÉNYESE A SZÓDAGYÁRNAK, EMELLETT RÉSZTVETT A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ÉLETÉBEN IS, MINT PRESBITER. A BÖRÖCZKY VENDÉGLŐ 1913-BAN NYITOTTA MEG KAPUIT ÉS 1949-BEN KÉNYSZERÜLT BEZÁRNI,
AZ ÁLLAMOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK MIATT. A DÍJAT A PÁPAI JÓKAI MÓR KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY- ÉS
TAGINTÉZMÉNYÉNEK EGY-EGY KIVÁLÓ TANULMÁNYI EREDMÉNYŰ TANULÓJA NYERHETI EL, AKI A TÁRGYI TANÉVBEN
  • KÍVÁLÓ ELŐMENETELT ÉRT EL A KÖZGAZDASÁGI, AZ ÜGYVITELI,
    A VENDÉGLÁTÓIPARI VAGY A KERESKEDELMI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁBAN;
  • TÖREKEDETT A MAGYAR NEMZETI HAGYOMÁNYOK ÉS MAGYARSÁG-TUDAT
    ELSAJÁTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA;
  • SZILÁRD JELLEMŰ ÉS ETIKUS VISELKEDÉSŰ VOLT.
A DÍJ ÁTADÁSÁRA AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN
MINDEN ÉVBEN AZ ISKOLA TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉN KERÜL SOR, ELSŐ ÍZBEN A
2009/2010-ES TANÉVBEN.A DÍJAT AZ ALAPÍTÓ, VAGY MEGHATALMAZOTTJA ADJA ÁT.
A KITÜNTETETT AZ ADOMÁNYOZÁST IGAZOLÓ OKLEVELET ÉS JUTALMAT KAP.
A KITÜNTETETTRE AZ ISKOLA TANTESTÜLETE TESZ JAVASLATOT,
A KITÜNTETÉS ODAÍTÉLÉSÉBEN AZ ALAPÍTÓ DÖNT.

A DÍJAT A NÉVADÓ UNOKÁJA, DR. SZŐLLŐSY SZABOLCS KÖZGAZDÁSZ ALAPÍTOTTA
2010 ÁPRILISÁBAN.

DÍJAZOTTAK:

2010-ben Bolla Réka (Tagintézmény)

2011-ben Ivanics Orsolya (Tagintézmény)

2012-ben Káldi Brigitta (Székhely) Kőszegi Attila (Tagintézmény)

2014-ben Ley Roland

2015-ben Nagy Violetta, Németh Ramóna


Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

8500 Pápa, Veszprémi út 45.

Telefon: +36-89-324-900

E-mail: info@papaiszakkepzo.hu

OM azonosító: 203047


2024Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium